ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Гаркушина Анна Олексіївна (надалі – Виконавець) щодо надання послуг з організації підготовки до походів в рамках табору “Глобус” (далі – «Послуги»).
1.2. Вчинення будь-якою фізичною особою (надалі іменованим – Учасник) дій по замовленню послуг з організації підготовки до походів та участь в поході в рамках табору “Глобус” за допомогою інтернет-ресурсу https://globuscamp.org.ua/, свідчить про прийняття зазначеною особою всіх умов цієї оферти. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) цієї оферти є здійснення Учасником платежу в рахунок передплати/оплати замовленої Послуги і отриманням Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.
2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
2.1. Виконавець – ФОП Гаркушина Анна Олексіївна.
2.2. Учасник – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем, яка здійснила акцепт оферти і є таким чином стороною Договору.
2.3. Інструктор – керівник походу, член турклубу "Глобус" (студентський клуб спортивного та культурного спрямування НТУУ "КПІ" «Туристичний клуб КПІ «Глобус» https://www.tkg.org.ua/), який проводить похід згідно правил Федерації спортивного туризму України (ФСТУ) https://www.fstu.com.ua/ Навчений згідно програм навчання керівників походів ФСТУ.
2.4. Похід - це спортивний туристичний похід та туристичні заходи в рамках табору “Глобус”, який проведений в терміни та за маршрутами зазначені на сайті https://globuscamp.org.ua/. Похід проводиться згідно правил Федерації спортивного туризму України (ФСТУ) https://www.fstu.com.ua/.
2.5. Послуги виконавця - це набір послуг з організації підготовки до походів в рамках табору “Глобус” до яких входить:● консультація Учасників щодо маршруту походу, Інструктора походу, навантаження на маршруті;● комплектація групи;● організація групового спорядження;● організація закупівлі продуктів харчування;● організація загальних правил табору;● продаж путівок;● контроль оплат і взаєморозрахунків;● спілкування з Учасниками до створення групового чату Учасників з Інструктором походу;● збір робочих чатів походу, знайомство з Інструктором;● оформлення страховок всім Учасникам від нещасного випадку;● організація випуску в МКК, оформлення маршрутних документів;● оренда місць в кемпінгу, якщо це передбачено конкретною путівкою;● збір відгуків про похід від Учасників та Інструкторів;● звітність перед туристичним клубом Глобус по підсумкам проведення сезону походів в таборі;● публікація інформації про роботу табору.
2.6. Публічний Договір – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті https://globuscamp.org.ua/), адресована невизначеному колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах (ст. 633 ЦК України).
2.7. Оферта (далі – «Оферта», «Договір») – це пропозиція, що містить всі істотні умови договору і виражає намір особи, яка її зробила, вважати себе зобов’язаною у разі її прийняття (ч.1 ст. 641 ЦК України).
2.8. Акцепт оферти – це відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прийняття, відповідь повинна бути повною і безумовною (ч.1 ст. 642 ЦК України). Особа, яка одержала пропозицію укласти договір, у межах строку для відповіді, вчинила дію відповідно до вказаних у пропозиції умов договору (заповнення заявки на сайті https://globuscamp.org.ua/, передплата/оплата путівки та інше), яка засвідчує її бажання укласти договір, ця дія є прийняттям пропозиції, якщо інше не вказане в пропозиції укласти договір або не встановлено законом (ч.2 ст. 642 ЦК України).
2.9. Веб-сайт (далі – «Сайт») – відкритий для вільного візуального ознайомлення, публічно доступний ресурс, розміщений в мережі Інтернет за адресою https://globuscamp.org.ua/, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про умови надання описаних в договорі послуг та інформації щодо походів в рамках табору “Глобус”.
2.10. Договір – акцептована оферта між Виконавцем і Учасником про надання послуг (п. 1.1.) на умовах, зазначених на сайті https://globuscamp.org.ua/.
2.11. Заявка – належним чином оформлена Учасником форма онлайн замовлення на участь у поході та отримання відповідних послуг, обраних на сайті Виконавця, відповідно до їх вартості.
2.12. Путівка – чинний систематизований перелік послуг Виконавця та проведення походу Інструктором табору “Глобус” з цінами, опублікованими на сайті https://globuscamp.org.ua/.
3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ
3.1. Виконавець зобов’язується надати Учаснику послуги з організації підготовки до походів в рамках табору “Глобус” відповідно до зробленого Учасником замовлення, а Учасник зобов’язується оплатити путівку за встановленим Виконавцем розміром та строком оплати.
3.2. Цей публічний договір-оферта вважається укладеним (акцепт оферти) з моменту підтвердження Учасником своєї згоди з його умовами шляхом заповнення Заявки на сайті https://globuscamp.org.ua/, а також передоплати/оплати путівки, за умови підтвердження Виконавцем можливості бронювання місця в групі (п. 4.6.)., після чого публічний договір-оферта вважається базовим документом в офіційних взаєминах між Учасником та Виконавцем.
3.3. Виконавець має право змінити вартість путівки, забезпечивши публікацію змінених умов на Сайті. У разі внесення Учасником авансу, відповідного до умов даного Договору, до моменту зміни вартості, вартість путівки для нього залишається колишньою.
3.4. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови цієї Оферти або відкликати її, забезпечивши публікацію змінених умов на Сайті. Якщо після змін умов Оферти Учасник продовжує використання послуг Виконавця та проводить їх оплату, це означає повне і беззастережне прийняття і згоду Учасника з такими змінами. Однак, якщо Виконавець вніс зміни після акцепту Учасника, то такі зміни не можуть застосовуватися Виконавцем, якщо Учасник заявить, що ці зміни обмежують його права або наділяють його додатковими обов’язками в порівнянні з умовами, що діяли на момент здійснення акцепту з боку Учасника.
3.5. Виконавець має право відмовитися від виконання послуг (-и) за цим Договором, до настання періоду надання послуг, проінформувавши про це Учасника і зробивши повернення грошових коштів сплачених (надісланих) Учасником Виконавцю, у разі виникнення непередбачених ситуацій, що стосуються організації надання послуг, взаємодії з контрагентами Виконавця, а також, в разі, якщо Учасник не відповідає вимогам, що пред’являються до учасників заходів, своєю участю буде піддавати ризику життя і здоров’я інших учасників, в разі відсутності технічної можливості у Виконавця адаптувати умови для Учасника в індивідуальному порядку.
4. УМОВИ І ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ
4.1. Учасник має право на власний розсуд обрати будь-який похід в рамках табору “Глобус”, розміщені Виконавцем на Сайті https://globuscamp.org.ua, за визначеною вартістю путівки протягом терміну дії пропозиції.
4.2. Для того, щоб придбати путівку в табір “Глобус”, Учаснику необхідно вибрати похід на Сайті, ознайомитися з умовами та оформити Заявку через веб-сайт.
4.3. Період надання послуг та терміни проведення походу, обраних Учасником за цим Договором, вказується відповідно до походу на Сайті https://globuscamp.org.ua.
4.4. Якщо разом з Учасником Путівку за цим Договором отримують інші особи, оплату за яких вносить Учасник, їх особисті дані вказуються в Заявці. Учасник гарантує наявність у себе повноважень на здійснення угоди в інтересах осіб, зазначених у заявці, та зобов’язується донести до них зміст, умови цієї Оферти і всю інформацію, передану Виконавцем Учаснику. Зазначені в Заявці особи погоджуються з умовами даної Оферти і приймають виконання всіх обов’язків, що покладаються на них після акцепту оферти, в тому числі обов’язків щодо дотримання правил безпеки.
4.5. У разі необхідності надання Учаснику та/або вказаних в заявці особам інших послуг, не зазначених в Путівці, такі послуги також можуть бути надані Учаснику за індивідуальною домовленістю з Виконавцем. Виконавець має право відмовити в наданні додаткових послуг.
4.6. Протягом трьох робочих днів з моменту отримання Заявки Виконавець підтверджує в телефонному режимі або через електронну пошту, вказану Учасником при оформленні Заявки за допомогою Сайту, отримання даного Замовлення, а також можливість його виконання та Підсумкову вартість Путівки. Після підтвердження Замовлення, Учасник вносить передплату/оплату, відповідно до умов даного Договору. У разі відсутності передплати/оплати від Учасника – путівка не вважається оформленою.
4.7. Виконавець на свій розсуд може змінювати підсумкову вартість Путівки шляхом введення бонусної системи оплати, спеціальних цін на пропозиції, знижки та інше. Такі зміни погоджуються з Учасником.
4.8. Здійснення Учасником передоплати/оплати вартості Путівки свідчить про те, що він ознайомився і акцептував справжню Оферту та додатки до неї, доступні для публічного ознайомлення. Після здійснення Учасником передоплати/оплати вартості Путівки Договір вважається укладеним.
5. ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН5.1. Виконавець зобов’язується:5.1.1 Надавати Послуги Учаснику, зазначених в п.2.5
5.1.2. через Веб-сайт та повідомлення надавати Учаснику усю необхідну інформацію щодо послуг з організації табору “Глобус” та походів в ньому, які зазначені на сайті https://globuscamp.org.ua/, та які відносяться до переліку того, що включено або не включено у вартість;
5.1.3. Не пізніше 2 (двох) днів до початку походу, зазначеного в Путівці, надати Учаснику інформацію про Інструктора, його контактні дані, точне місце, дату та час збору організованої групи. Якщо Учасник не отримав інформацію про Інструктора в зазначений термін, він зобов’язаний повідомити про це Виконавця.
5.1.4. Після завершення походу направити Учаснику лист на електронну пошту для контролю якості наданих Послуг та проведеного походу Інструктором табору “Глобус”.
5.2. Учасник зобов’язується:5.2.1. Здійснити оплату Путівки Виконавцю в порядку, передбаченому цим Договором.
5.2.2. У разі участі в поході зазначеної в Заявці неповнолітньої особи, при укладенні Договору Учасник зобов’язаний звернути увагу Виконавця на наявність у групі неповнолітньої особи, а також забезпечити наявність у групі учасників походу, які є законними представниками неповнолітньої особи або іншого супроводжуючого, що має довіреність від законних представників неповнолітньої особи на його супровід. Законний представник або супроводжуючий зобов’язаний мати всі документи, необхідні для безперешкодної участі неповнолітньої особи в поході, відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.2.3. Після подачі Заявки, але до внесення оплати, повідомити Виконавця, якщо Учасник або зазначені в заявці особи не є резидентами України.
5.2.4. Уважно ознайомитися з описами походів, які проводить табір “Глобус” на сайті https://globuscamp.org.ua/. Порівняти рівень складності зі своєю фізичною підготовкою. У разі невідповідності – відмовитися від участі або підвищити рівень своєї фізичної підготовки (наприклад, заняття спортом, спортивні пробіжки та ін.).
5.2.5. Учасник і зазначені в Заявці особи обов’язково повинні мати при собі паспорт, поліс медичного страхування та інші документи, необхідні для участі в поході, на весь період проведення походу.
5.2.6. Своєчасно надавати Виконавцю всі документи, запитувані Виконавцем, необхідні для організації участі Учасника і зазначених в Заявці осіб в поході табору.
5.2.7. Учаснику та зазначеним у Заявці особам заборонено вживання алкогольних напоїв і наркотичних речовин починаючи з дня, що передує дню початку походу, до моменту закінчення походу (роз’їзд з кемпу).
5.2.8. Всім Учасникам походу необхідно дотримуватися правил особистої безпеки, в тому числі інструкції з техніки безпеки та правил проведення походів.
5.2.9. Всім учасникам походу необхідно виконувати вказівки, вимоги та рекомендації Інструктора.
5.2.10. Учасник і зазначені в Заявці особи зобов’язуються виконувати бівуачні роботи (роботи на привалі) (встановлення наметів, розпалювання багаття, різання дров, допомога в приготуванні їжі та ін.), якщо такі роботи потрібні. Під час бівуачних робіт (роботи на привалі) обережно користуватися сокирою, пилкою та іншими предметами, які можуть завдати шкоди здоров’ю або життю, а при відсутності відповідних навичок - пройти інструктаж для набуття відповідних знань та вмінь.
5.2.11. В період проведення походу своєчасно інформувати Інструктора групи про погіршення здоров’я або отримання травми (навіть на перший погляд незначні).
5.2.12. Всім Учасникам групи необхідно дбайливо поводитися з майном Виконавця та третіх осіб.
5.2.13. Бережливо ставитися до природи, в тому числі забезпечити збереження місця свого перебування в тому вигляді та стані, в якому воно було до використання або ж і кращому стані, ніж до перебування там. Не смітити на шляху проходження маршруту. Не купатися в гірських озерах та не вчиняти інші дії, які можуть нанести шкоду гірській екосистемі.
5.2.14. Після закінчення походу повернути Виконавцю спорядження та інше майно, якщо таке передавалося на час проведення походу Учаснику та зазначеним в Заявці особам, в тому стані, в якому вони його отримали.
6. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ. ГАРАНТІЇ УЧАСНИКА
6.1. Учасник повідомлений та усвідомлює, що кількість вільних місць в організованому заході обмежена, і на момент акцепту даної Оферти вільні місця можуть бути відсутні.
6.2. Учасник повідомлений та усвідомлює, що похід буде проведений лише за участю мінімально необхідної кількості учасників.
6.3. У разі, якщо на момент Акцепту Оферти вільні місця в групі для здійснення походу відсутні, Виконавець або пропонує Учаснику альтернативний похід або повертає кошти в повному обсязі.
6.4. Виконавець інформує Учасника про хід набору групи для здійснення походу. Якщо мінімально необхідну кількість учасників не буде набрано, Виконавець залишає за собою право на розірвання Договору в односторонньому порядку, без застосування до нього будь-яких штрафних санкцій з боку Учасника та зазначених у Заявці осіб, і повертає Учаснику грошові кошти за оплачену Путівку в повному обсязі.
6.5. У разі настання обставин, зазначених в п. 3.4 цього Договору, Виконавець залишає за собою право розірвати Договір і повертає Учаснику грошові кошти за оплачену Путівку в повному обсязі.
6.6. Учасник повідомлений та усвідомлює, що якщо передбачений цим Договором похід заснований на тривалому контакті з дикою природою, то вона несе в собі відповідні ризики і небезпеки, в тому числі, але не обмежуючись:● Зустріч з дикими тваринами та можливі наслідки у вигляді травм та іншої шкоди здоров’ю;● Імовірність нещасного випадку, нанесення шкоди здоров’ю чи інших несприятливих наслідків у зв’язку з погодними умовами або іншими непереборними силами природи (укуси комах, контакти з рослинами та ін.);● Інші ризики, обумовлені екстремальним характером походів.
6.7. Учасник повідомлений про бажаність наявності поліса медичного страхування на період походу. Учасник повідомлений, що витрати, які виникають при настанні страхового випадку, лягають на Учасника.
6.8. Учасник гарантує належний стан здоров’я у нього та у осіб, зазначених в Заявці, що дозволяє здійснювати екстремальні походи, в тому числі (але не обмежуючись) відсутність у нього та у осіб, зазначених в Заявці, хронічних захворювань, а також інших медичних протипоказань до початку проведення походу, в тому числі алергії, протипоказань до зміни кліматичних і погодних умов, стилю харчування та ін., відсутність будь-яких інших захворювань і/або особливостей здоров’я, які потребують регулярного медичного спостереження або лікарської допомоги.
6.9. Учасник повідомлений, що специфічні ліки (алергічні, астматичні, гіпертонічні, діабетичні та т.п.) необхідно мати з собою, якщо такі ліки потрібні Учаснику.
6.10. Учасник ознайомлений зі списком речей, необхідних для участі в поході (список рекомендованого особистого спорядження, який зазначений на сайті) і забезпечить наявність у себе і у зазначених в Заявці осіб такого спорядження на час проведення походу.
6.11. Акцептуючи дану Оферту, Учасник, а також особи, зазначені в Заявці, висловлюють свою письмову згоду: на використання їх персональних даних Виконавцем відповідно до законодавства України, а також, що їхні прізвища, імена, по батькові, номера телефонів і/або інші дані будуть передані інструктору та учасникам групи, що пов’язано з організаційною необхідністю.
6.12. Сторони домовилися, що з моменту Акцепту цієї Оферти і виконання умов Договору визнають юридичну силу і визнають їх рівнозначним документам на паперових носіях, підписаних власноручним підписом.
6.13. Учасник підтверджує достовірність даних, які вводяться ним при роботі на веб-сайті Виконавця, а також даних осіб, які йдуть у похід разом з ним і бере на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність.
6.14. Заміна учасників похода або зміна особистих даних будь-якого з учасників походу (Учасників) в оформленому замовленні може призвести до втрати сили погоджених у замовленні цін.
7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1. Набір послуг представлених на Сайті https://globuscamp.org.ua/ – визначають підсумкову вартість Путівки в табір “Глобус” за цим Договором. Підсумкову вартість Путівки розраховує Виконавець і повідомляє її Учаснику з урахуванням знижок, спеціальних пропозицій та ін.
7.2. Місце в групі походу при купівлі Путівки бронюється тільки після внесення переплати/оплати.
7.3. Передплата/оплата вноситься Учасником з моменту підтвердження Виконавцем Заявки, відповідно до п. 3.2. даного Договору. Вартість Путівки, зазначена в Заявці, повністю сплачується Учасником не пізніше 5 (п'ять) днів до початку походу.
7.4. Розрахунки між Виконавцем і Учасником здійснюються в гривнях. Оплата здійснюється безготівково на розрахунковий рахунок Виконавця;
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором публічної оферти Виконавець та Учасник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
8.2. Виконавець несе відповідальність за виконання пп. 5.1. даного Договору.
8.3. Виконавець та Інструктор не несуть відповідальності за неможливість надання Послуг зазначених в пп 2.5 та проведення походу для Учасника з яких-небудь незалежних від нього причин, включаючи порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання тощо.
8.4. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов договору-оферти, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, введення військового стану, будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Виконавцем умов публічної оферти і непідконтрольні Виконавцю.
8.5. Учасник бере на себе повну відповідальність за всі можливі ризики і наслідки, зазначені в пп. 5.2. даного Договору.
8.6. Виконавець та Інструктор не несуть відповідальності за скорочення походу або зміну маршруту через погодні чи інші природні умови, зміну фізичного стану учасника (-ків) групи і з інших об’єктивних причин, що тягне неможливість продовження походу. При цьому перерахунок вартості путівки не здійснюється.
8.7. Виконавець та Інструктор не несуть відповідальності за дії інших осіб, в тому числі неправомірні, і наслідки таких дій (хуліганство, крадіжка, заподіяння смерті/шкоди здоров’ю).
8.8. У разі порушення Учасником та/або зазначеними в Заявці особами порядку, вчинення хуліганських дій або допущення іншого неналежного поводження, а також в разі порушення Учасником і особами, зазначеними в Заявці, умов Договору, в тому числі, але не обмежуючись: явки до початку походу в стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння, вживання алкоголю в період проведення походу, порушення законодавства і правил безпеки, а також інших умов Договору, заподіяння шкоди Інструктору, Виконавцю або третім особам, Інструктор має право достроково вилучити надане Учаснику спорядження, припинити похід для даного Учасника без повернення Учаснику Виконавцем сплачених грошових коштів.
8.9. Учасник зобов’язаний відшкодувати Інструктору, Виконавцю та третім особам будь-яку шкоду, заподіяну ним самим або зазначеними в Заявці особами, в тому числі збитки, пов’язані з псуванням спорядження або іншого майна наданого Виконавцем; збитки, заподіяні у результаті порушення ним самим або зазначеними в Заявці особами законодавства (в тому числі зобов’язаний компенсувати будь-які штрафи, сплачені Інструкторм, Виконавцем або іншими особами внаслідок правопорушень Учасника або зазначених в Заявці осіб).
8.10. У разі виникнення розбіжностей між Учасником та Виконавцем сторони докладуть усіх зусиль для того, щоб вирішити конфліктну ситуацію шляхом переговорів і в мирному порядку.
8.11. При виникненні будь-яких зауважень до Послуг, претензій до походу або спорядження, Учасник і зазначені в заявці особи повинні звернутися до Виконавця або Інструктора для вирішення спірних ситуацій та/або проблем які виникли на місці. У разі відсутності такого звернення протягом 10 днів після проведення походу, зобов’язання Інструктора та Виконавця вважаються виконаними належним чином і без рекламації.
8.12. У разі недосягнення угоди в результаті переговорів щодо надання Послуг, спір вирішується відповідно до законодавства України.
8.13. У разі недосягнення угоди в результаті переговорів щодо проведення походу, спір вирішується у відповідних туристсько-спортивних організаціях.
8.14. Всі витрати, пов’язані з достроковим припиненням участі в поході, в тому числі витрати по екстреній евакуації учасника з маршруту внаслідок раптового захворювання, нещасного випадку, відсторонення від участі внаслідок виявлення порушень Договору, лягають на Учасника.
8.15. Учасник несе відповідальність за правильність і дійсність своїх документів, що засвідчують особу, та інших документів і даних, необхідних для поїздки та участі в поході, а також за достовірність інформації в документах, що засвідчують особу (осіб), зазначених Учасником в Заявці.
8.16. У разі участі в поході неповнолітньої особи, оплату за участь якої вносить Учасник, відповідальність за безпеку неповнолітньої особи, за виконання нею встановлених правил, в тому числі виконання техніки безпеки і правил поведінки в поході, несе Учасник.
8.17. Виконавець не несе відповідальності перед Учасником, не повертає сплачену вартість Путівки й компенсацію за:● несвоєчасну, неповну чи неправильну оплату путівки;● несвоєчасне внесення змін чи ануляцію замовлення Учасником;● помилкові відомості (неправдиву інформацію), зазначені Учасником при оформленні замовлення через Веб-сайт, в тому числі помилкових відомостей про осіб, що подорожують разом із Учасником;● недостовірні, недостатні та/або несвоєчасно надані Учасником відомості і документи, необхідні для виконання Договору;● за неявку чи запізнення Учасника та осіб, що з ним йдуть у похід на встановлені місця збору та відправлення протягом походу;● збитки, що нанесені Учаснику та особам, що з ним йдуть у похід третіми особами у період походу;● збереження багажу Учасника та осіб, що з ним йдуть у похід, в тому числі його втрату, крадіжку, в тому числі втрату цінностей і документів Учасника та осіб зазначених у Заявці в період походу;● шкоду, заподіяну здоров’ю, майну, багажу Учаснику та осіб, що з ним йдуть у похід, з вини перевізника;● збитки, спричинені Учаснику та особам, що з ним йдуть у похід, у випадку відміни рейсу перевізником, зміни часу відправлення/прибуття транспортних засобів перевізника.● неможливість Учасника та осіб, що з ним йдуть у похід скористатися Путівкою із причин порушення правопорядку, заподіяння шкоди навколишньому середовищу, оточуючим, в тому числі в результаті перебування Учасника та осіб, що з ним йдуть у похід в стані алкогольного сп’яніння або порушення інших правил поведінки в громадських місцях, проїзду або провозу багажу;● невикористання Учасником та особами, що з ним йдуть у похід Путівки з власної ініціативи чи вини, в тому числі з причини хвороби.● неявку Учасника у вказаний час на місце збору. В такому разі Інструктор залишає за собою право почати похід та не чекати Учасника .● рішення, дії (бездіяльність) органів влади чи інших осіб.
9. ТЕРМІН ДІЇ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. Цей Договір оферти набуває чинності з моменту його Акцепту, внесення передплати/оплати Учасником і подальшого підтвердження Виконавцем фактичної можливості виконання Заявки, і дійсний до моменту завершення походу, відповідно до цього Договору та Путівки.
9.2. У разі розірвання Договору з ініціативи Виконавця, за винятком випадків, передбачених умовами цього Договору та законодавством України, внесені грошові кошти за не проведений похід повертаються Учаснику в повному обсязі.
9.3. У разі відмови Учасника за цим Договором від участі, внесені грошові кошти повертаються Учаснику з урахуванням понесених Виконавцем витрат, пов’язаних із забезпеченням виконання умов даного Договору, в тому числі адміністративних витрат. Утримувана Виконавцем сума в залежності від терміну, за який Учасник відмовляється від Путівки, в процентах від вартості Путівки становитиме:● за відмову від участі в поході з моменту укладення договору до 14 днів до початку походу – повернення оплати відбувається у повному розмірі (з вирахуванням банківських і платіжних комісій);● за відмову від участі в поході в терміни 5-13 днів до її початку – 50% передплати;● за відмову від участі в поході в терміни менше ніж за 5 днів до початку походу або неявку на початок походу – передплата не повертається;10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
10.1. Укладаючи цей Договір, Учасник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
10.2. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії договору-оферти, а також протягом наступних п’яти років після закінчення його дії.
10.3.Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору-оферти і виконується на підставі письмової (на папері) заяви Учасника. В такому випадку, договір-оферти розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Учасника.
10.4. Крім цього, укладенням цього договору-оферти, Учасник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються юридичній особі ФОП Гаркушина Анна Олексіївна з метою можливості виконання умов цього договору-оферти, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
10.5. Учасник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових сповіщень Учасника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Учасника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Учаснику відомий і зрозумілий.
10.6 Виконавець залишає за собою право поширювати в соціальних мережах та використовувати в рекламних матеріалах (методом цитування з зазначенням автора) відгуки, які були залишені Учасниками походу.
10.7. Учасник надає табору “Глобус” права на використання інформації, що створена під час проведення походу. В тому числі фото, аудіо та відео записи, на яких є зображення чи голос Учасника, відгук Учасника, інформація про те, що Учасник є Учасником табору “Глобус”.

11. ФОРС-МАЖОР
11.1. У разі настання обставин непереборної сили, які не могли бути передбачені та усунуті розумними діями Виконавця або Учасника (страйки, стихійні лиха, погодні умови, військові дії, постанови органів державної влади, що впливають на виконання даного Договору, епідемії, терористичні акти або загроза терористичних актів та інші подібні обставини, що впливають на виконання цього Договору), кожна зі Сторін має право розірвати Договір із застосуванням наслідків, передбачених цією Офертою.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Гаркушина Анна ОлексіївнаЄДРПОУ 3563803946IBAN UA123052990000026005035010416АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Опубліковано 30 червня 2023 року

СПРОБУЙ ГОРИ

Поки ще є вільні місця, долучайся. І не переймайся, ми з усім допоможемо :)

Made with